lehm

2020. aasta esimeses kvartalis toodeti Eestis 17 898 megavatt-tundi biometaani

Selle aasta esimeses kvartalis toodeti Eestis 17 898 megavatt-tundi kodumaist päritolu rohegaasi. 

Märtsis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 6318 megavatt-tundi, sellest 5212 megavatt-tundi reoveesettest ja 1106 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh oli toodetud reoveesettest ja 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused