Lehm

2020. aastal toodeti Eestis 97 408 megavatt-tundi biometaani

Lõppenud aasta detsembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 11 291 megavatt-tundi, sellest 5290 megavatt-tundi reoveesettest, 3509 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 144 megavatt-tundi biomassist, 590 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1758 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused