lehmad

Aprillis toodeti 6334 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta aprillis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 6334 megavatt-tundi, sellest 5224 megavatt-tundi reoveesettest ja 1110 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, biomassist ning toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta nelja kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 24 232 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 19 775 MWh on toodetud reoveesettest ja 4457 MWh sõnnikust, biomassist ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused