Lehm aasal

Augustis toodeti 9409 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta augustis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 9409 megavatt-tundi, sellest 3605 megavatt-tundi reoveesettest, 3805 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 165 megavatt-tundi biomassist, 495 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1339 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta kaheksa kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 53 110 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 971 MWh on toodetud reoveesettest ja 17 139 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused