Lehmapilt

Augustis toodeti Eestis 14 134 megavatt-tundi biometaani

Selle aasta augustis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 14 134 megavatt-tundi, sellest 4634 megavatt-tundi reoveesettest, 6097 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 608 megavatt-tundi biomassist, 502 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2293 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused