Regatrace logo

Ilmus REGATRACE projekti teine uudiskiri

Projekti REGATRACE (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) raames on algust tehtud üle-euroopalise gaasi kauplemissüsteemi välja töötamisega, mis tugineb biometaani ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasi päritolutunnistuste (Guarantees of Origin, GoO) väljastamisele ja nendega kauplemisele. Päritolutunnistuste kauplemissüsteem aitab kaasa Euroopa ühise biometaanituru tekkele.

Tänaseks on ilmunud REGATRACE projekti teine uudiskiri, milles kajastatakse täpsemalt viimaseid valdkonna uudiseid, samuti saab tutvuda REGATRACE projekti vahepealsete arengutega ja lugeda biometaanituru arengute kohta erinevates riikides.

Kodumaine REGATRACE uudiskiri on osaliselt eesti ja osaliselt inglise keeles ning iga uudisnupu lõpus olev link viib edasi originaaluudisele.