lehm aasal

Jaanuaris toodeti Eestis 10 783 megavatt-tundi biometaani

Selle aasta esimesel kuul toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 10 783 megavatt-tundi, sellest 5080 megavatt-tundi reoveesettest, 3578 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 73 megavatt-tundi biomassist, 429 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1623 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused