Lehm

Juulis toodeti Eestis 13 345 megavatt-tundi biometaani

Aasta seitsmendal kuul toodeti kodumaist päritolu biometaani 13 345 megavatt-tundi, sellest 2 029 megavatt-tundi reoveesettest, 3 773 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 286 megavatt-tundi biomassist, 3 908 megavatt-tundi biojäätmetest ning 3 349 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused