lehmake

Juulis toodeti Eestis 14 752 megavatt-tundi biometaani

Aasta seitsmendal kuul toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 14 752 megavatt-tundi, sellest 5484 megavatt-tundi reoveesettest, 6267 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 471 megavatt-tundi biomassist, 526 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2004 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused