lehm

Juunis toodeti 5397 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta juunis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 5397 megavatt-tundi, sellest 4302 megavatt-tundi reoveesettest ja 1095 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, biomassist ning toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta kuue kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 35 536 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 28 909 MWh on toodetud reoveesettest ja 6627 MWh sõnnikust, biomassist ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused