lehmad aasal

Juunis toodeti Eestis 14 052 megavatt-tundi biometaani

Aasta kuuendal kuul toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 14 052 megavatt-tundi, sellest 5228 megavatt-tundi reoveesettest, 5812 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 343 megavatt-tundi biomassist, 514 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2155 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused