lehm biometaani tootmine

Mais toodeti 5907 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta maikuus toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 5907 megavatt-tundi, sellest 4832 megavatt-tundi reoveesettest ja 1075 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, biomassist ning toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta viie kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 30 139 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 24 607 MWh on toodetud reoveesettest ja 5532 MWh sõnnikust, biomassist ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused