lehmake

Mais toodeti Eestis 13 812 megavatt-tundi biometaani

Aasta viiendal kuul toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 13 812 megavatt-tundi, sellest 5402 megavatt-tundi reoveesettest, 5152 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 404 megavatt-tundi biomassist, 421 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2433 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused