Lehmapilt

Märtsis toodeti Eestis 11 467 megavatt-tundi biometaani

Aasta kolmandal kuul toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 11 467 megavatt-tundi, sellest 5370 megavatt-tundi reoveesettest, 3513 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 584 megavatt-tundi biomassist, 234 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1766 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused