Regatrace pilt

REGATRACE projekt toob partnerriigid taas kokku

Juba 1. juulil koguneb REGATRACE projekti konsortsium taas arutamaks valdkonnale olulisi teemapunkte.

Sel korral tulevad arutlusele järgmised teemad ning räägitakse täpsemalt toetusest biometaanituru haardele (Support for biomethane market uptake); hindamisanalüüsist ja poliitilistest soovitustest (Evaluation analysis and policy recommendations); levitamisest, kasutamisest ja kommunikatsioonist (Dissemination, Exploitation and Communication).

Samuti arutatakse teemasid, mis puudutavad Euroopa biometaani/taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside päritolutunnistuste süsteemi (European biomethane/renewable gases GoO system); riiklike päritolutunnistuste väljastamise asutuste asutamist (Set-up of national GoO issuing bodies); erinevate taastuvate gaaside tehnoloogiate päritolutunnistuste integreerimist elektri ja vesiniku päritolutunnistuste süsteemidega (Integration of GoO from different renewable gas technologies with electric and hydrogen GoO systems) ning integreeritud hindamisstrateegiat, jätkusuutlike toorainete kasutamise strateegiat ja tehnoloogiate sünergiat (Integrated assessment and sustainable feedstock mobilisation strategies and technology synergies).

REGATRACE (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) on projekt, mille eesmärk on Euroopa gaasi päritolutunnistustega seotud ühtsete reeglite, regulatsioonide ja protseduuride väljatöötamine, et luua tõhus rohegaasi kauplemissüsteem. Elering on üks projekti 15 partnerist ning reeglina kogunetakse kaks korda aastas, et vahetada kogemusi ning rääkida valdkonnale olulistel teemadel.