Regatrace pilt

REGATRACE projekti edasiminekud kodumaises kontekstis

Viimase biometaani nõukoja kogunemise raames tegi Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni tegevjuht Ahto Oja ühtlasi järgmise REGATRACE projekti kokkusaamise, mille käigus tutvustas täpsemalt REGATRACE teekaarti, samuti sai palutud täita REGATRACE teekaardi töörühma liikmetel küsimustik ning omavahel sai arutletud asjassepuutuvatel küsimustel-teemaarengutel. 

REGATRACE teekaardiga saab huvi korral tutvuda SIIN