Regatrace

REGATRACE raames ühtlustub lähenemisviis gaasi päritolutunnistustele

REGATRACE (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) on projekt, mille eesmärk on Euroopa gaasi päritolutunnistustega seotud ühtsete reeglite, regulatsioonide ja protseduuride väljatöötamine, et luua tõhus rohegaasi kauplemissüsteem. Elering on üks projekti 15 partnerist.

REGATRACE projekti raames on avaldanud aruanne D2.2,  mis keskendub ühtlustatud lähenemisviisi väljatöötamisele gaasi päritolutunnistuste sisu ja omaduste osas, olles kooskõlas taastuvenergia direktiivi (EL) 2018/2001 artikkel üheksateistkümnega.

Dokument kirjeldab biometaani päritolutunnistusi, kuid sarnast lähenemist saab otseselt või kaudselt rakendada ka teiste taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside puhul.

Dokumendi koostamisel on lähtutud CEN - EN 16325 standardist, millele päritolutunnistustele kehtestatud nõuded peavad vastama. Seejuures REGATRACE projekt aitab edendada huvirühmade vahelist kommunikatsiooni ja standardiseerimise protsessi.

Dokument ei ole REGATRACE-i partnerite jaoks nende tegevuses siduv.

Lähemalt on aruandega võimalik tutvuda SIIT.