alternatiiv

Seminaripäev: "Taastuvenergia transpordis. Alternatiivist peavooluks?"

 

30.09 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eleringi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt korraldatav seminaripäev ”Taastuvenergia transpordis. Alternatiivist peavooluks?”, mis toimub hübriidsündmusena nii Tallinnas Nordic Hotel Forumis kui veebi vahendusel. 

Seminaripäeval tuuakse kuulajani infot ja vahetatakse mõtteid erinevatel transpordi alternatiivkütuseid puudutavatel teemadel: antakse üldine ülevaade taastuvenergia direktiivi muudatustest ja ambitsioonide kasvust ning räägitakse täpsemalt keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivist. Tutvustatakse keskkonnasõbralikku ühistransporti Eestis. Tehakse juttu taastuvenergia tarbimise tõendamise lahendustest. Täpsemalt peatutakse erinevatel alternatiivkütustel.

Seminaripäeva modereerib Siim Meeliste. 

AJAKAVA:
9.30-10.00 KOGUNEMINE
10.00-10.10 Moderaatori tervitussõnad

10.10-10.40 „Eesmärk 55“  - üldised muudatused taastuvenergeetikas ning transpordivaldkonnas – Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

10.40-11.10 Keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivist – Aire Rihe, Keskkonnaministeerium

11.10-11.40 Keskkonnasõbralik ühistransport Eestis – Kirke Williamson, Transpordiamet

11.40-12.10 Vaatame tagasi ja läheme edasi – Aive Haavel, Keskkonnainvesteeringute Keskus


12.10-12.45 ENERGIAPAUS
12.45-13.15 Kuidas võimaldada taastuvkütustel turupõhiselt konkureerida – River Tomera, Elering AS

13.15-13.45 Maanteetranspordi vahendite võimalikud arengud - Arno Sillat, Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit

13.45-14.45 Paneeldiskussioon: head näited Tallinna (Deniss Boroditš, Tallinna Linnatransport), Tartu (Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsus), Pärnu (Andrus Kärpuk, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus) ühistranspordi varal

14.45-15.00 Moderaatori lõpusõnad

Seminaripäeva päevakavas võib veel ette tulla täpsustusi ja muudatusi. 

Seminaripäevale saab registreeruda SIIN.
Seminaripäev on tasuta. 

Seminaripäeva pildigaleriiga (Fotograaf: Raigo Pajula) saab tutvuda SIIN