lehmad põllul

Septembris toodeti 10 309 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta septembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 10 309 megavatt-tundi, sellest 3273 megavatt-tundi reoveesettest, 4266 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 300 megavatt-tundi biomassist, 671 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1799 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta üheksa kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 63 419 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 39 244 MWh on toodetud reoveesettest ja 24 175 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused