Tehnikamaailm mai

Maikuises Tehnikamaailmas: õunasüda või sõnnik - kõigest on võimalik toota kütust!

Maikuises Tehnikamaailmas räägime täpsemalt sellest, millega on biometaani näol tegemist, millest biometaani toota saab ning kus leiab biometaan kasutust.

Et biometaani toodetakse juba 2018. aastast ka siinsamas Eestis, on tegemist kodumaise rohekütusega ning CNG-autoga ringi vurades või siis keskkonnasõbralikul kütusel ringi liikuvat ühistransporti kasutades saame kõik koos vähendada jalajälge ning anda panuse puhtama oleviku ja tuleviku tarbeks. 

Täpsemalt saad lugeda artiklit: